Vajtai Bibliaiskola és Konferenciaközpont

Golgota Keresztény Gyülekezet

"- Az Amerikai Egyesült Államokban 1960-as években jött létre gyülekezetünk. ...Nem meglévő feleketetből váltunk ki, egyházunk a felekezeti határokat átlépő lelki ébredés gyümölcse, ökumenikus jellegű tehát. Hitvallásunk a Biliblián alapszik, de nincs minden gyülekezet számára kötelező, általános szabályzatunk, sem bejegyzett társaságunk. Protestánsoknak valljuk magunkat, elsősorban a reformátusokhoz, baptistákhoz, evangélikusokhoz, fűznek bennünket szoros kapcsolatok.

...Hisszük, hogy a keresztény közösség egyetlen hiteles alapja a krisztusi szeretet, amely hatalmasabb a felekezeti különbségeknél. Abból a kis kaliforniai gyülekezetből, amely 1967-ben kezdte el munkáját, mára világszerte 1200 gyülekezet jött létre. Magyarországon 1991 óta tíz gyülekezet alakult, és újabbak szerveződnek jelenleg is. Nme az amerikai kultúrát akarjuk importálni. Mindeki megtartja helyi hagyományait, szokásait saját kultúráját..."

Hitvallás felsőfokon

Az egyház elsősorban azt látja feladatának, hogy minél több emberrel ismertesse meg a Bibliát, és így a hagyományos keresztény értékeket. Ezért működtet egy olyan nemzetközi Bibliaiskolát, ahol a diákok a tehetségüket tovább fejleszthetik, bibliai műveltséget, sőt lelkipásztori képesítést is szerezhetnek.

Bibliaiskola Vajta Bibliaiskola Vajta

Ausztriában már hat éve működött egy ilyen központ, de 2002-ben átköltözött Magyarországra, a vajtai Zichy-kastélyba. A kastélyt ismét működővé, funkcionálissá tették, és műemlék jellegének megfelelően minőségi restaurálást végeztek rajta. Meggyőződésük, hogy az intézmény a környékre is jelentős és pozitív hatást fog gyakorolni kulturális és lelki szempontból egyaránt.

A Bibliaiskolát 2002 őszén indították be. Kb. 100-120 diák tanul itt folyamatosan, és idényszerűen 200-400 fős konferenciák szervezésére kerül sor.

Úgy érezzük, hogy Isten megáldott minket, ezért szeretnénk mi is áldás lenni mások számára. Az a célunk, hogy a konferenciaközpontot más hazai keresztény egyházak vagy felekezetközi misszószervezetek is igénybe vehessék, méghozzá a jelenlegi közismerten magas áraknál olcsóbban.

Bibliaiskola Vajta