Tájékoztató


Tájékoztató

Feltöltve: 2017. május 16.

Tájékoztató Vajta Község Önkormányzata helyi környezetvédelmi intézkedéseiről.

Vajta Község Önkormányzat helyi környezetvédelem iránti elkötelezettsége alapvetően a levegőszennyezettség, a hulladékgazdálkodás, a talajvédelem valamint az alternatív, megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása érdekében tett intézkedésekben testesült meg.

  1. Vajta Község Önkormányzata Képviselő - testületé 2015. márciusában megalkotta a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 11/2015. (VI. 11.) számú önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendeletben az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy Vajta Községben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és biztosít a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Ezen feladatok ellátásáról a mai napig Vajta Község önkormányzata a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként, annak keretében gondoskodik.
    A települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának és kezelésének szervezett kereteken belül történő megvalósulása biztosításának túlmenően Vajta Község Önkormányzata a település közterületein elhullajtott szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, továbbá a településen található zöldterületek karbantartásáról a közfoglalkoztatott státuszban dolgozó munkaerő igénybevételével folyamatosan gondoskodik.
    Vajta Község Önkormányzata a 2016. évben lomtalanítást nem kért a szolgáltatótól.
  2. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2015. (IX.25.) számú önkormányzati rendeletét, melynek keretében Vajta Községben kötelező jelleggel rendelkezik az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyre történő begyűjtésére valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére. A 2016. évben az önkormányzat egy új szolgáltatót Balogh József egyéni vállalkozót bízott meg a szennyvíz begyűjtésével, elszállításával. A szennyvíz a Paksi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Vajta, 2017. április 20.

Térmeg György s.k.
polgármester