Partnerségi véleményezés


Partnerségi véleményezés

Feltöltve: 2018. október 02.

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve elkészíttette a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Településszerkezeti tervét, a Helyi Építési Szabályzatát (melynek mellékletét képezi a Szabályozási tervlap).

A tervezés első lépéseként a község Településfejlesztési koncepciója a jogszabályban foglaltaknak megfelelő eljárási renddel és tartalommal elkészült, amelyet a Képviselő-testület határozattal elfogadott. A koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentuma.

A tervezés következő fázisában elkészült a község Településszerkezeti terve, mely a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését határozza meg.

Továbbá elkészült a Helyi Építési Szabályzat. A szabályzat a szerkezeti tervvel összhangban, a helyi sajátosságoknak megfelelően határozza meg az építés rendjét önkormányzati rendeletben, melynek mellékletét képezik a Szabályozási tervlapok.

A partnerek tájékoztatása céljából Vajta Község Önkormányzata lakossági fórumot tart.

Lakossági fórum időpontja, helyszíne: 2018. október 16. kedd, 9.00 óra a Faluház nagyterme

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva vagy elektronikus úton az alábbi címre.

Kifüggesztés kezdete: 2018.október 05.

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje a 2018.október 24.