Pályázat


Pályázat

Feltöltve: 2019. szeptember 16.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
Cecei Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.10.15.-2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.