Álláshirdetés


Álláshirdetés

Feltöltve: 2020. január 10.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.03.01.-2020.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz

  • Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az intézményvezető bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatokat érvénytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • ovoda.cece.hu - 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.cece.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.