Tájékoztatás


Tájékoztatás

Feltöltve: 2020. március 14.

Tisztelt Vajtaiak!

A magyarországi veszélyhelyzetre tekintettel a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el. Követve az operatív törzs által és a kormányzati intézkedésekben megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzatunk által fenntartott intézményekben is számos, a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő intézkedést kezdeményeztem.

Az óvoda ügyeleti rend alapján fog működni az alábbiak szerint:

  • Nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, ne vigye hétfőtől óvodába és bölcsődébe gyermekét.

  • Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.

  • Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csak egészséges gyermek mehet közösségbe. Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne vigyenek közösségbe!

  • Fontos, hogy az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek!

A kicsik fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel” történik, hogy a szülők ne lépjenek be az intézményépületbe.

A közétkeztetésben is átmeneti intézkedéseket vezetünk be, azzal, hogy a szociális étkeztetést mindenképpen biztosítjuk a szokott módon, a gondozónők fokozott körültekintéssel járnak el a napi ételkihordás tekintetében.

Az otthon maradó gyermekek étkezését is tudjuk biztosítani, kérjük, hogy az igényeket az iskolások és az óvódások tekintetében is 2020. március 16-án 10,00 óráig jelezzék a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal alábbi telefonszámán 06-25-509-720 / 204 mellék.

Az iskolai és óvodai otthonmaradó étkező gyerekek ebédjének kiosztását – szünidei gyermekétkeztetés mintájára – a főzőkonyhán végezzük eldobható ételhordozókban. Kérjük, hogy az ételkiosztásnál fegyelmezett sorban állással a kellő távolságot megtartva várakozzanak!

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. március 16-tól ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfogadás mellett látja el a tevékenységet. Kérjük a Családsegítő Szolgálattal telefonon (06/70-331-3377) egyeztessen mielőtt személyesen venné igénybe a szolgálatot.

A Nyugdíjas Klub működését határozatlan ideig felfüggesztem tekintettel az időskorúak fokozott védelmére.

A Művelődési Ház, könyvtár működését felfüggesztettem a járványhelyzetre való tekintettel.

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Vajtai Kirendeltsége 2020. március 16-tól ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Korlátozott személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik a 06/25/509-720-as telefonszámon.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a további intézkedéseket a www.vajta.hu oldalon, az önkormányzat hirdetőtábláin, továbbá a faecbook oldalon teszem közzé.

Kérek mindenki, hogy őrizze meg a nyugalmat, tanúsítson fegyelmezett, felelősségteljes magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen embertársaira.

Vajta, 2020. március 14.

Térmeg György sk.
polgármester