Hirdetmény


Hirdetmény

Feltöltve: 2021. október 11.

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodájában
a 2021/2022nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2021. április 27-28. 8-16 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő kérelmére a Járási Hivatal, mint felmentést engedélyező szerv az óvodai nevelésben való részvétel teljesítése alól felmentést adhat, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A járási hivatal eljárása során az óvodavezetőt vagy a védőnőt rendelheti ki szakértőként. A kérelem benyújtásának határideje 2021. május 25.

Az óvodavezető 2021. június 4-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel élhet.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény