Közbeszerzés

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vajtán” tárgyú
vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Dokumentum Feltöltés időpontja Letöltés

Bontási jegyzőkönyv

2018. március 05.
Letöltés

Ajánlattevők listája

2018. március 05.
Letöltés

Ajánlattételi felhívás

2018. február 16.
Letöltés